Sommaren 2024

Med en vit rock i sotflagornas land 

Lars Narin

Vi får i denna skrift, skriven med ett rappt och medryckande språk, följa en småländsk bokälskande man från Anebyn med kameran på magen och sinnet skärpt, ut i stora världen. Utsänd på specifika och ibland farliga uppdrag. Han rör sig i det kommunistiska Sovjetunionen och idet slutna Kina. Han möter Österns hemligheter och får även vandra i Nestorianernas fotspår. En livsresa som få får vara med om .../Berndt Sanfridson

Storpocket 96 sidor. Ett 60-tal foton.

120 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.


Mitt namn - Abdushukur Muhammet Qumtar

Svart eld - Perhat Tursun

Den uiguriske poeten och författaren Abdushukur Muhammet Qumtur föddes i Kucha i Östturkestan (Xinjiang), Kina 1967. På universitet studerade han litteratur och jobbade 13 år som lärare på en högskola. Han kom som flykting till Sverige 2003. Tills nu har han publicerat nio böcker. Hans dikter har översatts till svenska, engelska, turkiska, japanska och azeriska. Abdushukur Muhammet var redaktör för diktsamlingen Natten och andra uiguriska dikter. Han är medlem av Svenska författarförbundet och Svenska PEN och ordförande för Världens uiguriska författarförening.

Den uiguriske författaren Perhat Tursun fick 2022 Tucholsky-priset av Svenska PEN. Han kunde inte hämta det eftersom han 2018 blev förd till “Omskolningsläger” och senare dömdes till 16 års fängelse. Han föddes 1969 i Atush i Östturkestan (Xinjiang), läste vid Nationella universitetet åren 1984-1989 och fick senare en doktorsexamen i turkologi. Här är han representerad med några av sina dikter.

Jag kunde inte bryta mig loss från min dröm,

var är morgonen med glänsande blommor?

Min vår är fylld med vissna blad

vart jag än går är det iskall vinter.

Kärlek, natur, skönhet, mänsklighet och frihet har varit huvudteman i uigurisk poesi genom tiderna. Symbolism är det mest använda stilistiska redskapet i poesin och de uiguriska poeterna uttrycker inte direkt sin önskan, mänskliga känslor, längtan efter frihet och hat mot förtryck, utan använder alla slags symboliska ord och metaforer i sina dikter. Till exempel: i uigurisk poesi är blommor, näktergalar och månen symboler för kärlek, morgon, gryning, sol och ljus är symboler för frihet, natt, mörker, vinter och kyla är symboler för förtryck, och stormar och havsvågor är symboler för revolution.

Storpocket. 80 sidor.

120 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.

När allt står i brand - tro formad ur askan

Brian ZahndNär sekularisering, skepticism och cynism skakar om våra världsbilder, hanterar kristna det på olika sätt. En del går i försvar, sätter på skygglappar och blir än mer tvärsäkra, medan andra dekonstruerar tills det inte finns någon tro kvar. Men Brian Zahnd erbjuder en tredje väg, inte en demolering utan en renovering av tron.

Utifrån personlig och pastoral erfarenhet, ger oss Zahnd i denna bok en inbjudan att vandra tillsammans på en resa mot rekonstruktion. I en värld som snabbt förändras och som känns alltmer inkompatibel med kristendom, ger denna bok oss ett välbehövligt hopp. En tryggare och mer grundad tro är möjlig – om den får byggas på Kristi skönhet och sanning.

”När vi ska sortera i vad som är omistligt i den kristna tron och vad som måste överges behöver vi hjälp av någon som gått före. Brian Zahnd är en sådan lots. Somliga kommer att provoceras av den här boken, andra ska finna bröd till sin undernärda själ. Att Zahnd äntligen kommer på svenska i Thomas Arvidssons utmärkta översättning är mycket glädjande.”
Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping

Storpocket. 176 sidor.

200 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.


Tillsammans i Guds farstu - 

några utmanande tankar om för-samlingens principer

Samuel OlofssonTänk om den kristna församlingen här på jorden i själva verket är en för-samling av den stora samlingen som väntar i himlen en dag. Ungefär som att våra liv på jorden är en försmak av det eviga livet. Men vad innebär det i så fall för dem som vill vara Jesu efterföljare? Och om det är så Gud har tänkt att det ska vara, vad kan vi i så fall lära av den bilden?

I den här boken utvecklar Samuel Olofsson bilden av för-samlingen som en himmelsk entré – en Guds farstu, eller förstuga som är det ursprungliga ordet. I äldre stugor var farstun ouppvärmd och det var där man tog av sig stövlar och skor, hängde av sig ytterkläderna. Kort sagt, det var där man gjorde sig redo att komma in i värmen. 

Men Guds farstu är allt annat än trång. En av trons hemligheter, som bokens författare lyfter fram, är ordet ”tillsammans”. En gemenskap där människor med sina olikheter tillåts verka tillsammans är en viktig nyckel för att fler ska hitta in i värmen.

Samuel Olofsson (född 1963) har allt sedan pojkåren strävat efter att upptäcka den kristna trons hemligheter. Och att hans medvandrare ska göra det också. I dag arbetar Samuel tillsammans med sin fru Touk i Laos där de genom organisationen Touk för Livet hjälper utsatta människor att få ett bättre liv.

Tillsammans i Guds farstu är Samuels första bok.

Storpocket. 208 sidor. 180 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.


Called to the Heart of Asia 

Margareta Höök Wennfors“On 15 October we arrived in Leh. The second part of our caravan journey to Yarkand started on the 18th. Now the difficulties began. Fortunately, we had been able to repack our food boxes so that they were crammed to the corners. On the first day, we arrived at the foot of Khardung at 15,000 feet (about 4,500 metres). It was difficult to breathe, cold and windy. I was responsible for cooking that day. In the morning when I was to prepare breakfast, snow had fallen and the wind was howling. Oh, no! Still, it worked out! When we were ready to mount up, there were no horses. They had run off to Leh in the night. At long last, the caravan men managed to get them back so that we could start off. We were continually climbing as we rode until, at last, we arrived at the top of the pass at 17,600 feet (about 5,400 metres). Here it was full of snow. We had to dismount and walk downhill. As I was getting off my horse, I fell plump on my behind in the snow. It was very slippery - and more so because I was wearing my new Gilgit-boots. The road downwards was laborious. We became so short of breath that we had to sit down in the snow, panting to catch our breath. Several of us were completely blue in the face.“The horses were slipping and sliding down the steep paths. Some rolled over in the snow. Indeed, it was a troublesome journey for all of us.” From Elisabeth Höök’s diary

“In spite of opposition and martyrdom, the missionaries worked faithfully in education and medical care. They translated and printed the Bible and other books, established churches and cared for orphans. Nothing was impossible for them. They functioned as pastors, doctors, teachers, builders and explorers. They had a passion to do good to everyone they met.” From the Foreword by Bertil Svensson

Inbunden. Stort format. 192 sidor. Många foton.

250 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.Kvinnan som red över Himalaya 

Margareta Höök Wennfors


”Vi kom till Leh 15 oktober 1931 och startade vår karavanresa till Jarkend 18 oktober. Nu började besvärligheterna. Det var väl att vi hade packat om våra matlådor så vi hade fullt överallt. Första resdagen kom vi till foten av Khardung, 15 000 fot, omkring 4 500 meter högt. Det var svårt att andas och kallt och blåsigt. Det var min matdag. På morgonen när jag skulle laga frukost hade det fallit snö och vinden ven. Hu då! Men det gick. När vi var färdiga för ridning fanns det inga hästar. De hade sprungit tillbaka till Leh under natten. Långt om länge hade karavanmännen lyckats få rätt på dem så att vi kunde starta. Vi steg nu oupphörligt uppåt och kom slutligen rätt på toppen av passet, 17 600 fot. Här var det fullt av snö. Vi måste stiga av hästarna och vandra nerför. Genast jag kom av hästen satte jag en ordentlig rova i snön. Det var så halt och jag hade mina nya Gilgit-stövlar på mig. Det blev en besvärlig väg neråt. Vi blev så andfådda att vi var tvungna att sätta oss i snön och pusta ut. Flera av oss var alldeles blåa i ansiktet.Hästarna åkte kana utför branterna! En del rullade runt i snön. Det blev en besvärlig färd för oss alla.”

Från Elisabeth Hööks dagbok

”Trots hårt motstånd och martyrskap arbetade missionärerna troget med undervisning och sjukvård, de översatte och tryckte Bibeln och andra böcker, de bildade församlingar och tog hand om föräldralösa barn. Inget var omöjligt för dem. Missionärerna fungerade som pastorer, läkare, lärare, byggmästare och upptäcktsresande och de brann för att göra gott mot alla de mötte.” Ur Bertil Svenssons förord

Inbunden. Stort format. 192 sidor. Många foton.

250 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.Med en vit rock i sotflagornas land 

Lars Narin

Vi får i denna skrift, skriven med ett rappt och medryckande språk, följa en småländsk bokälskande man från Anebyn med kameran på magen och sinnet skärpt, ut i stora världen. Utsänd på specifika och ibland farliga uppdrag. Han rör sig i det kommunistiska Sovjetunionen och idet slutna Kina. Han möter Österns hemligheter och får även vandra i Nestorianernas fotspår. En livsresa som få får vara med om .../Berndt Sanfridson

Storpocket 96 sidor. Ett 60-tal foton.

120 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.


Ögonvittnet - storpocket

Alexandra Cavelius/ Sayragul Sauytbay

Sayragul Sauytbay föddes i provinsen och arbetade som läkare innan hon blev utsedd till högre tjänsteman. Hennes liv blev omkullkastat när de kinesiska myndigheterna fängslade henne. Brottet: att vara kazak, en av Kinas etniska minoriteter.I fängelset tvingades hon arbeta med att undervisa om Kinas språk, kultur och politik. Genom arbetet fick hon tillgång till hemlig information som avslöjade Beijings långsiktiga planer på att underminera både landets minoritetsfolk och demokratier runt om i världen. Efter sin flykt från Kina återförenades hon med sin familj men lever under ständigt hot om repressalier. Detta sällsynta vittnesmål från världens största övervakningsstat avslöjar inte bara den skrämmande omfattningen av Kinas tyranniska ambitioner, utan även motståndskraften och civilkuraget hos en enskild visselblåsare.Sayragul Sauytbay bor med sin familj i Sverige sedan 2019 och har haft långa intervjutillfällen med journalisten Alexandra Cavelius under arbetet med boken.

Storpocket. 224 s. 150 kr + porto.

Beställes under kontaktfliken.


Ögonvittnet - inbunden

Alexandra Cavelius/ Sayragul Sauytbay


Sayragul Sauytbay föddes i provinsen och arbetade som läkare innan hon blev utsedd till högre tjänsteman. Hennes liv blev omkullkastat när de kinesiska myndigheterna fängslade henne. Brottet: att vara kazak, en av Kinas etniska minoriteter.I fängelset tvingades hon arbeta med att undervisa om Kinas språk, kultur och politik. Genom arbetet fick hon tillgång till hemlig information som avslöjade Beijings långsiktiga planer på att underminera både landets minoritetsfolk och demokratier runt om i världen. Efter sin flykt från Kina återförenades hon med sin familj men lever under ständigt hot om repressalier. Detta sällsynta vittnesmål från världens största övervakningsstat avslöjar inte bara den skrämmande omfattningen av Kinas tyranniska ambitioner, utan även motståndskraften och civilkuraget hos en enskild visselblåsare. Sayragul Sauytbay bor med sin familj i Sverige sedan 2019 och har haft långa intervjutillfällen med journalisten Alexandra Cavelius under arbetet med boken.

Inbunden. 240 s. 200 kr + porto

Beställes under kontaktfliken.


Vägen jag fann

Ivar Lundgren
"Denna bok är en slags Kristens resa genom det tjugonde århundradet. I dag, ett par decennier in på 2000-talet, börjar vi få lite perspektiv på detta märkliga sekel. Ett århundrade av världskrig och kallt krig, av vetenskapliga upptäckter, tekniska genombrott, sekularisering och världsvid väckelse. Allt detta återfinns i Lundgrens livsberättelse. Här finns både väckelsens stormande omvändelse och det mörka tvivlets dunkla natt – känslan av att Gud dött och kosmos är en kall, tom ödemark. Vi möter internationell storpolitik genom FN-tjänst, biståndsarbete och bibelsmuggling i Sovjetunionen. Men också svensk politik i form av Vietnam-debatt, möten med partiledare och framväxten av ett nytt riksdagsparti. Men den stora berättelsen i denna livsberättelse är den om ekumenik – det tema som på ett särskilt sätt präglar hela 1900-talets kyrkohistoria. Lundgren beskriver upptäckten av syskon i andra kyrkor från ungdomens skolgrupper till mötet med den karismatiska förnyelsen på 1970-talet. Här får vi se historien från första parkett, inklusive personliga möten med några av århundradets viktigaste gestalter. Internationella figurer som Stanley Jones, Kathryn Kuhlman, David du Plessis och Michael Harper – och svenskar som Lewi Pethrus och Ylva Eggehorn. Hos Lundgren kombineras journalistens skarpa blick med det personliga sökandets känslighet. Det tar oss nära både människor och händelseförlopp. Vi får möta historien som levd erfarenhet, och kan se både nyanser och mångtydigheter. Det är vad den personliga berättelsen möjliggör, därför är de minst lika viktiga som arkiv och annat källmaterial som historiker gräver i. Livsberättelsen ger oss historien inte bara som data och fakta, utan med en känsla för hur den doftade och smakade för dem som levde mitt i den." Ur Joel Halldorfs förord. Ivar Lundgren, född 1931, har arbetat som journalist på tidningen Dagen och Dagens Nyheter. Han har varit direktor för biståndsorganisationen Läkarmissionen samt sakkunnig på Utrikesdepartementet under Alf Svenssons tid som utrikesminister. Han är författare, bl a till böckerna Ny Pingst, Lewi Pethrus i närbild, Ord som öppnar världen, Livets pris och Ansgar.

Inbunden - 280 sidor inkl. bildark.

150 kr + porto

Beställes under kontaktfliken.


SE-APG Ansgar 

Eric Knutson

Det nordiska missionsflyget började dramatiskt. En grupp norska missionärer satt fast på Madagaskar efter andra världskriget. Det gick inte att sända något fartyg för att hämta dem eftersom kusterna var fortsatt minerade. Jakten på ett lämpligt flygplan startade. Planet SE-APG Ansgar kom att göra 95 flygningar varav 54 flygningar till Afrika och 24 till Indien och Kina under åren 1945-1950.Mer än 1 200 passagerare transporterats till och från de olika missionsfälten. Företrädare från över 32 missionssamfund över hela världen har begagnat sig av Ansgar. Efter fem år fick flygplanet andra uppgifter.Eric Knutson har hela sitt liv samlat på information om det flygplan med vilket han som liten reste till Indien tillsammans med sina föräldrar.Som filatelist har han även samlat på brev som skickades med planet till Afrika och Indien.

Kartonnage. 112 sidor. Foton & kartor.

200 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.Till jordens yttersta gräns 

Maria Andersson

När Maria och Magnus anlände som missionärer till Mongoliet, 22 och 26 år gamla, hade de känslan av att komma till jordens yttersta gräns. I huvudstaden Ulaanbaatar fick de lära sig det nya språket och börja upptäcka den mongoliska kulturen. Men uppdraget gällde att starta en missionerande församlingsgrundsrörelse där Jesus Kristus ännu inte var känd. Platsen blev staden Erdenet i en dalgång mellan höga bergsluttningar och där började de leva och vittna bland människorna. I januari 1993 bildades en församling som först mest liknande en tonårsklubb för flickor. Men Guds Ande var påtagligt verksam och när församlingen firade sin ettårsdag var de redan 121 medlemmar. I Marias skildring av deras pionjärtid får vi följa den fortsatta starka tillväxten och hur en dynamisk och självständig mongolisk församling växer fram. Hon skriver öppet och självkritiskt även om kulturkrockar och andra problem de mötte i arbetet. Det är en gripande och lärorik berättelse om hur ett ungt svenskt par genom Guds kallelse och Andens ledning får se en församlingsgrundsrörelse växa fram.

Storpocket. 272 sidor. Foton.

200 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.Palmgrenen 

Bertil Lindholm

Bertil är medlem i den exklusiva Travellers Club, där kriteriet för medlemskap är att ha arbetat i tre världsdelar och rest i över 100 stater. Intresset till flyget fick honom att bli medlem i Flygande Veteraner som äger en DC-3. Det är särskilt tre avsnitt som griper tag, avsnitten som delegat i Internationella Röda Korset i inbördeskrigets Biafra, om ett våghalsigt hjälparbete i irakiska Kurdistan inom UNHCR samt återbesök i barndomens Kongo och dess grannländer.

Inbunden. 272 sidor. Bildark.

200 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.


Alice Rinell Hermansson

Öster om bergen

Hedvig Lovisa Rinell reste till Kina som missionär. Hon kom till kejsardömet Kina, upplevde övergången till republik 1912 och reste hem till Sverige 1949, samma år som Folkrepubliken Kina utropades.

Under 55 år arbetade hon främst med utbildning av kinesiska barn, ungdomar och kvinnor i provinsen Shandong, "Öster om bergen".

I sin dagbok berättar hon om uppror, krig, belägringstillstånd och ockupationer. Men också stor glädje och tacksamhet för arbete, vänskap, kärlek och beskydd genom alla åren.

Hon blev mor till fem barn och kallades "vår dyrbara fru" av flera hundra före detta elever.

Alice Rinell Hermansson är född i Kina och barnbarn till Hedvig.

Inbunden - 336 sidor inkl. bildark.

150 kr + porto

Beställes under kontaktfliken.I andras händer 

Karin Stålhammar Hansson

Den unga kvinnan Mina får ett brev om giftermål från en okänd man. Året är 1899 i dåtidens fattiga Kina där de på var sitt håll är arbetare i missionens tjänst. Breven, tidigare okända, berättar om deras kärlekshistoria, om Gustaf Adolf, mannen av börd och Mina, kvinnan av folket.Här finns också brev från Minas vänner, Sigrid, Maria, Nanna och Mary. Vi får följa kvinnornas arbetsamma liv på den kinesiska landsbygden. De startar skolor, tar hand om oönskade flickebarn och avgiftar opiumrökande kineser. Genom kärleksbudskapet lär de människor använda ord i stället för vapen.Livet är fyllt av strapatser, men oavsett vad som händer dem är det deras starka tro, deras kärlek och medmänsklighet som bär dem genom orostider. De ger människor hopp om en bättre framtid, ett hopp som kommer att leva vidare till kommande generationer. Karin Stålhammar Hansson fick för några år sedan kartonger med brev och foto från sina farföräldrar tid i Kina. Dessa har hon gått igenom och sammanställt till en fascinerande berättelse om ett par människors hängivenhet och kärlek till det kinesiska folket.

Inbunden - 272 sidor inkl. bildark.

150 kr + porto

Beställes under kontaktfliken.


Bilder av hopp 

Janeric Johansson
1917, för lite över hundra år sedan, möttes två svenskar av en händelse på ett tåg i centrala Kina. Mannen hette Johan Gunnar Andersson och var forskare, medan kvinnan, Maria Pettersson, var missionär. Det var början på en serie händelser som fyra år senare skulle resultera i en upptäckt som förändrade Kinas historia. Alla historieböcker fick skrivas om och fortfarande får alla kineser lära sig om detta i skolan. Att svenskar varit avgörande för en sån sak är i stort sett okänt i vårt land. I Kina räknas nu JG Andersson som den moderna arkeologins skapare och står nu staty framför det nyöppnade Yangshao Cultural Museum i Kinas största provins, Henan. Maria tillbringade 55 år i Kina och vi får följa hennes fascinerande och utgivande arbete, som förändrade så många kinesers liv. Hon var en svensk moder Teresa och räddade livet på tusentals barn som annars skulle ha dött. I denna bok har vi förmånen att lära känna ett fantastiskt kvinnoöde, som framtill nu är totalt okänt i Sverige. Konstnären Janeric Johansson, har under sex års tid forskat fram denna historia och parallellt med det som hände för hundra år sedan får vi följa de fascinerande turerna hur olika händelser idag vävs samman med historien. Hans föredrag runt om i Kina på olika universitet och hans utställningar på gallerier och museer i världens största land har uppenbarat en längtan efter hopp mitt i den ekonomiska framgångssaga som är Kinas.Han visar också på hur konsten som språk öppnar upp för samtal om saker som normalt är förbjudet att tala om från en talarstol i Kina.

Inbunden - 208 sidor. Bilder.

150 kr + porto

Beställes under kontaktfliken.Burundi et Rwanda - franska 

Henry Stålgren

Henry et Anna-Carin Stålgren ont travaillé au Burundi pendant 18 ans avec l´éducation et service médical à partir de 1965. Leur travail a donné un résultat favorable mais est également devenu très sombre. Ils ont aussi travaillé au Rwanda pendant deux ans. Deux de ses anciens étudiants ont traduit son livre en francais – en collaboration avec lui.

Inbunden. 224 sidor. Bildark.

200 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.


Lilla trädet 

Peter Pan

I församlingsnätverket var han ytterst ansvarig för missionen och att sända ut evangelister till nya områden i Kina. När han och hans fru flyttade till provinshuvudstaden började ett nytt kapitel i deras liv. Han började se hur viktiga de stora städerna är och att man behöver nå städernas människor med evangelium. Peter drömmer om att kinesiska missionärer ska kunna tränas och sändas till att nå de många muslimska och buddhistiska folken i landet, men även utanför landets gränser. Han förklarar att han kallar sig själv för ”det lilla trädet” med att han fortfarande inte har vuxit upp till ett stort och fullvuxet träd.

Storpocket. 128 sidor.

90 kr + porto. Beställes under kontaktfliken.

Deborah Meroff - Tom Hamblin

Mitt framför deras ögon

om Tom Hamblin - bibelkurir till arabvärlden


”Jag ska föra er till länder som ni aldrig har varit i tidigare, ni kommer att föra mitt Ord till folk på deras eget språk. Ni kommer att få möta motstånd och hot. Ni kommer att stå inför regeringar, härskare och kungliga prinsar och tala om mig och mitt Ord.”

– Går det att ta med sig 100 kilo biblar in i ett av Mellanösterns mest stängda länder utan att smuggla in dem?
– Ja, svarar Tom Hamblin utan att tveka. Han är själv ett levande bevis på hur Guds ord kan hitta fram till sina mottagare där de flesta av oss inte ens skulle försöka.
I den här spännande livsberättelsen får vi följa med bakom ”stängda dörrar” när Tom och hans fru Edna lyckas lirka upp buttra tulltjänstemän, shariadomstolar och imamer så att bibelleveranserna når fram till sina mottagare.

Deborah Meroff har samtalat med Tom Hamblin och tecknat ner hans story i Mitt framför deras ögon.

Storpocket. 192 s. 90 kr + porto

Beställes under kontaktfliken.


Kärleken drev henne

Elna Lenell - en svensk martyr i Kina

Bo Lenells
”Gud, varför frågar du just mig?! Har du inte andra redskap som duger bättre för den här uppgiften?” Elna Lenell var 23 år gammal när hon förstod att Gud talade till henne om att resa till Kina som missionär. Men det var inte behovet av arbetare som gjorde att hon efter en lång kamp sa ja. Och hade Gud frågat efter hennes duglighet för uppdraget hon definitivt sagt nej. Det som till slut fick henne att kapitulera var kärleken – Guds kärlek till Kinas otaliga miljoner. Den kärleken drev henne. Och den brann i hennes eget hjärta. Elna föddes 1894 i den lilla byn Lenåsen norr om Rättvik. Där växte hon upp som det yngsta barnet i en stor familj och i ett hem som var präglat av 1800-talets folkväckelse. Det första världskriget hade just avslutats då kallelsen förde henne till norra Kina, där Svenska Missionen i Kina (nuvarande Evangeliska Östasienmissionen) hade sitt missionsfält. I 27 år utförde hon troget den kallelse som var hennes, bland ett folk som genomlevde stora omvälvningar och ofattbara katastrofer. Där, på en av det andra världskrigets fronter, fick hennes livsgärning ett dramatiskt slut.

Storpocket. 192 s. 90 kr + porto

Beställes under kontaktfliken.


Söder om molnen

Ruth Asp-Odlander
Ruths föräldrar är missionärer i sydvästra Kina och arbetar bland flera folkgrupper. Det blir dramatiska dagar under kriget då fadern dör och de flyr undan japanerna. En dag kan hon återvända och se att kallelsen inte var förgäves.

Storpocket. 224 s. 90 kr + porto

Beställes under kontaktfliken.


Narin förlag  Mälarvyn 5  178 40 Ekerö 0735-710277  info@narinforlag.se