Aktuellt
RPG Missionskyrkan Uppsala
15 mars kl. 14.00

Kvinnan som red över Himalaya

Margareta Höök Wennfors
berättar om sin mor som var
missionär i Östturkestan och Indien.
Arrangör: Missionskyrkans och
Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap RPG.
Narin förlag  Mälarvyn 5  178 40 Ekerö 0735-710277  info@narinforlag.se