Nyheter

2022-05-31

Sayragul Sauytbay har fått Nürnberg International Human Right Award 2021. I mitten av maj delades priset ut till den kazakiska människorättsaktivisten Sayragul Sauytbay, vid en högtidlig ceremoni i stadens operahus.


Sayragul Sauytbay tvingades med förbundna ögon i väg till ett så kallat ”omskolningsläger” i Xinjiang-provinsen, Kina, för att som lärare undervisa interner från minoritetsfolk i mandarin, majoritetsspråket i Kina. Hon bestämde sig vid ankomsten för att registrera allt hon såg och hörde för att kunna berätta om vad människorna utsattes för i lägret. Hon bevittnade omänskliga och förnedrande scener och blev själv torterad. Efter fem månader släpptes hon ut, och lyckades fly till resten av familjen i grannlandet Kazakstan.

I Kazakstan ställdes Sayragul inför rätta, eftersom hon tagit sig över gränsen illegalt, och hotades med att bli tillbakaskickad till Kina. Med hjälp av skickliga advokaters och tack vare internationell mediauppmärksamhet släpptes hon. För tre år sedan fick hon och hennes familj en fristad i Sverige.

Sayragul har fortsatt att vara ett sanningsvittne, en visselblåsare som ständigt ger intervjuer, till irritation för myndigheterna i Kina och trots att hon hotats flera gånger, fortsätter hon oavbrutet att berätta för världen.

Sayragul Sauytbay sa i sitt tal, vid prisutdelningen inför ett fullsatt operahus i Nürnberg, att hon alltid har de förtvivlade, oskyldiga internernas blickar inför sina ögon och att hon, trots hoten beslutat att göra allt hon kan för att sanningen ska bli känd om de hemska förhållandena i lägren. Minst en miljon människor beräknas att finnas i dessa läger.

Om sitt liv och tiden i ett läger har hon berättat för den tyska journalisten och författaren Alexandra Cavelius som skrivit boken ”Ögonvittnet”, vilken hittills kommit ut på sju språk.

Nürnberg blev en plattform för Adolf Hitler och nazistpartiet och där stiftades orättfärdiga raslagar 1935, vilket utsatte judarna i Tyskland för förföljelse. Efter Andra världskriget inleddes de omtalade rättegångarna mot nazistiska krigsförbrytare.

År 1995, 60 år efter att raslagarna togs i bruk, 50 år efter krigsslutet beslutade Nürnberg stad att instifta ett pris för människorättsliga insatser. Priset delas ut vartannat år, men på grund av pandemin kunde 2021 års pris till Sayragul Sauytbay delas ut först i år.  

Efter en ekumenisk gudstjänst där bland annat en sång framfördes, som Sayragul skrivit texten till, blev det promenad till Operahuset där prisutdelningen hölls. Nürnbergs statsfilharmoniker spelade och flera tal höll, bland annat av skådespelaren Iris Berben, en av jurymedlemmarna som tillsammans med borgmästaren Marcus König överlämnade priset.

Efter följde en promenad till Människorättsgatan, en gata kantad av 29 pelare med FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna ingraverat på olika språk. Vid Kornmarknaden var en massa bord uppsatta där ett par personer hade bokat in sig för fredsmiddag, (ett slags picknick, dit man tar med egen matsäck) en tradition sedan många år.


Fler nyheter

2022-10-03 - Perhat Tursun får Tucholskypriset från Svenska PEN 2022

Narin förlag  Mälarvyn 5  178 40 Ekerö 0735-710277  info@narinforlag.se