Sökväg: Om förlaget -

Narin förlag startades 2010 av Lars Narin, som tidigare har erfarenhet från arbete på KM-förlaget under 1980-talet och de senaste två decennierna med produktion av litteratur på flera östspråk.

Förlagets utgivning inriktad på memoarer/biografier, reseskildringar och missionshistoria, i huvudsak från Asien.